Diễn đàn Nhân quyền và Kinh doanh có trách nhiệm của Liên hợp quốc lần thứ 6 tại Châu Á Thái Bình Dương

 Diễn đàn Nhân quyền và Kinh doanh có trách nhiệm của Liên hợp quốc lần thứ 6 tại Châu Á Thái Bình Dương hiện đã được mở.

Diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày 24-27 tháng 9 năm 2024, tại Bangkok. Chủ đề của Diễn đàn là “Kế hoạch khắc phục: Thu hẹp khoảng cách và tăng tốc khả năng tiếp cận”.

Thông tin thêm về Diễn đàn có tại đây: https://www.rbhrforum.com/

Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam(CPRVN) sẻ tham dự diễn đàn UN lần thứ 6 sẻ thuyết trình về tình trạng đàn áp nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Sự kiện được chú ý và quan tâm đến sự kiện nhà sư Thích Minh Tuệ và tăng đoàn khất thực bị chính quyền CSVN đàn áp bắt giải tán lúc nữa đêm ngày 2/6/2024 vừa qua.

The 6th United Nations Forum on Business and Human Rights in the Asia-Pacific is now open.

The Forum will take place from September 24-27, 2024, in Bangkok. The theme of the Forum is “Remedy in Action: Bridging the Gap and Accelerating Access.”

More information about the Forum can be found here: https://www.rbhrforum.com/

The Council of Peoples and Religions of Vietnam (CPRVN) will attend the 6th UN Forum to present on the state of human rights and religious freedom repression in Vietnam. The event will draw attention to the recent incident on June 2, 2024, when Monk Thich Minh Tue and the mendicant monks were forcibly disbanded by the Vietnamese Communist government in a midnight raid.

Bài Khác

Follow by Email
YouTube