THƯ KÊU GỌI VẬN ĐỘNG: YÊU CẦU CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHẤM DỨT VIỆC ĐÀN ÁP TÔN GIÁO VÀ VI PHẠM NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM.

Yêu cầu hỗ trợ và can thiệp đối với tình trạng của nhà sư Thích Minh Tuệ

bị bắt cóc và đàn áp mất tích tại Việt Nam

Click để biết thông tin: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Minh_Tu%E1%BB%87

Chúng tôi viết thư này để kêu gọi sự hỗ trợ và can thiệp khẩn cấp từ quý tổ chức/cá nhân đối với tình trạng của nhà sư Thích Minh Tuệ, một nhà sư Phật giáo Việt Nam, người đã bị bắt cóc và đàn áp một cách thô bạo bởi chính quyền Việt Nam vào ngày 2 tháng 6 năm 2024.

Nhà sư Thích Minh Tuệ (tên khai sinh là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh) đã thực hành Phật giáo một cách hòa bình và tuân theo 13 hạnh đầu đà theo lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong suốt sáu năm qua, ông đã đi khất thực từ miền Nam ra miền Bắc Việt Nam và ngược lại nhiều lần, thể hiện quyền tự do tín ngưỡng và đóng góp vào các giá trị đạo đức tốt đẹp cho cộng đồng.

Tuy nhiên, vào đêm ngày 2 tháng 6 năm 2024, vào lúc 1:00 sáng ngày 3 tháng 6 năm 2024, hơn 300 công an vũ trang và hàng chục xe quân dụng đã bất ngờ tấn công vào tăng đoàn khất thực của nhà sư Thích Minh Tuệ. Nhà sư Thích Minh Tuệ đã bị năm công an tấn công và bắt cóc, hiện tại vẫn đang mất tích. 71 nhà sư khác trong đoàn của ông đã bị tịch thu y bác và bị ép lên xe để đưa về quê nhà và bị quản thúc.

Hành động này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quyền con người cơ bản mà còn đi ngược lại các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tự nguyện ký kết.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý chính phủ: tổ chức/cá nhân:

  1. Yêu cầu Chính phủ Cộng sản Việt Nam ngay lập tức trả tự do cho nhà sư Thích Minh Tuệ.
  2. Đảm bảo rằng quyền tự do tín ngưỡng, quyền con người, và quyền tự do di chuyển và bày tỏ niềm tin tôn giáo của tất cả mọi người được bảo vệ.
  3. Áp dụng các biện pháp ngoại giao và kinh tế cần thiết để gây áp lực lên Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo.

Xin trân trọng cảm ơn quý chính phủ: tổ chức/cá nhân đã xem xét yêu cầu này. Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ và can thiệp của quý vị, chúng ta có thể góp phần bảo vệ quyền con người và tự do tín ngưỡng, đem lại công bằng cho nhà sư Thích Minh Tuệ và tất cả những người bị áp bức.

Trân trọng,

Rev. Nguyễn Công Chính (Chủ tịch Hội đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam(CPRVN)

Người nhận:

– Lưu trữ tại văn phòng CPRVN

– Cộng đồng người Việt Quốc gia tại hải ngoại & Quộc nội

– Mỗi thành viên ban điều hành ARCJP nhận được một bản

– Liên đoàn luật sư quốc tế

– Các cơ quan ngoại giao quốc tế ở tại Việt Nam và nước ngoài.

– Các tổ chức nhân quyền quốc tế

– Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ.

– Các nước thành viên Liên hợp quốc

– Liên Hiệp Quốc

– Liên minh Châu Âu

– Cộng đồng tôn giáo Quốc tế.

– Cộng đồng dân tộc bản địa

-Trụ sở Liên hiệp quốc khu vực Châu Á.

___________________________________________________________________________________________________________

Standards of US federal law

The CPRVN is a non-profit organization registered under US federal law (501c3). The CPRVN conducts strategic research and analyzes religious freedom, human rights, and religious and social ethics events. The CPRVN is non-partisan. The purpose is to promote the development of religious freedom, human rights, and community social and ethical values, as well as protect the rights of people in difficult circumstances or the rights of indigenous peoples. The CPRVN coordinates with international agencies or United Nations member states. The European Union and the United States carry out this important mission.

Ps: Xin ký tên ủng hộ nội dung thư kêu gọi này lên tiếng đối với nhà sư Thích Minh Tuệ và 71 người khắc thực qua địa chỉ Email này: cprvn4u@gmail.com hoặc arcjpcoucil@gmail.com: Họ tên, số phone, email, cá nhân, tổ chức hoặc viên chức chính phủ

**********************************************************************************************************************************************************English:

LETTER OF CAMPAIGN APPEAL: DEMAND FOR THE END OF RELIGIOUS OPPRESSION AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN VIETNAM

Click: https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Minh_Tu%E1%BB%87

June 8, 2024

Request for support and intervention regarding the situation of Venerable Thich Minh Tue’s abduction and disappearance in Vietnam

We are writing this letter to urgently call for support and intervention from your esteemed organization/individual regarding the situation of Venerable Thich Minh Tue, a Vietnamese Buddhist monk who was brutally abducted and oppressed by the Vietnamese government on June 2, 2024.

Venerable Thich Minh Tue (born Le Anh Tu in 1981 in Ha Tinh) has peacefully practiced Buddhism and adhered to the 13 precepts according to the teachings of Buddha Shakyamuni. Over the past six years, he has traveled extensively from South to North Vietnam and vice versa, demonstrating freedom of belief and contributing to the community’s moral values.

However, on the night of June 2, 2024, at 1:00 am on June 3, 2024, over 300 armed police and dozens of military vehicles suddenly attacked the retreat of Venerable Thich Minh Tue’s monks. Venerable Thich Minh Tue was assaulted and abducted by five police officers and is currently missing. 71 other monks in his retreat were detained and forcibly taken back to their hometowns under supervision.

This action not only seriously violates basic human rights but also goes against the international commitments that Vietnam voluntarily signed.

We urgently call on your esteemed government/organization/individual to:

Demand the Communist Government of Vietnam to immediately release Venerable Thich Minh Tue.

Ensure that the freedom of belief, human rights, and the freedom of movement and expression of religious beliefs of all individuals are protected.

Apply necessary diplomatic and economic measures to exert pressure on the Government of Vietnam to improve the human rights situation and religious freedom.

We sincerely thank your government/organization/individual for considering this request. We hope that with your support and intervention, we can contribute to protecting human rights and freedom of belief, bringing justice to Venerable Thich Minh Tue and all those oppressed.

Sincerely,

1. Rev. Nguyen Cong Chinh

President of the Council of Ethnic and Religious Communities of Vietnam (CPRVN)

2. Dr. Lawyer Vo Duc Van (Secretary-General)

3. Mr. Le Thuong (Spokesperson)

Recipients:

Office of CPRVN archives

Vietnamese community abroad & domestically

Each member of the ARCJP executive committee

International Bar Association

International diplomatic missions in Vietnam and abroad

International human rights organizations

U.S. government agencies

UN member countries

United Nations

European Union

International religious communities

Indigenous communities

UN regional headquarters in Asian

*******************************************************************

P.S.: Please sign in support of the content of this appeal letter on behalf of Venerable Thich Minh Tue and the 71 other monks by sending your details to the following email addresses: cprvn4u@gmail.com or arcjpcoucil@gmail.com. Kindly include your name, phone number, email, and whether you are an individual, organization, or government official.

Bài Khác

Follow by Email
YouTube