PHÁI ĐOÀN TÔN GIÁO Á CHÂU THĂM TÒA SOẠN BÁO NGƯỜI VIỆT(Asian religious delegation visits Nguoi Viet Newspaper Editorial Office)

From left, Pastor Nguyen Manh Cuong, Pastor Pham Thanh Binh, Pastor Nguyen Cong Chinh, Priest Bui Phong, and Ms. Hoang Vinh, Nguoi Viet general director, at Nguoi Viet daily newspaper on the 30th day of Giap Thin Tet. (Photo: Quoc Dung/Vietnamese)
Từ trái qua, Mục sư Nguyễn Mạnh Cường, Mục sư Phạm Thanh Bình, Mục sư Nguyễn Công Chính, Linh mục Bùi Phong và bà Hoàng Vinh, Tổng giám đốc Người Việt tại nhật báo Người Việt ngày 30 Tết Giáp Thìn. (Ảnh: Quốc Dũng/Tiếng Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – A delegation of four people, campaigning for the establishment of the Asian American Religious Council, visited and wished New Year to Nguoi Viet Daily newspaper, Westminster, on Friday, February 9 (February 30). Tet Giap Thin).

The delegation included Pastor Nguyen Cong Chinh, president of the Vietnam Council for Ethnic Minorities and Religions; Father Bui Phong, a member of the Congregation of the Devotees in Houston, Texas, and currently a US federal prison chaplain; Pastor Thanh Binh, New Life Church in Davenport, Iowa; and Pastor Nguyen Manh Cuong, from the University of Kingdom Theology in Waller, Texas.

The pastors and priests then prayed and wished Nguoi Viet Daily a new year of success, happiness, and prosperity.

It is known that the delegation just had a press conference at the Westminster Community Center on Thursday, related to the campaign to establish the Asian American Religious Council.

According to Pastor Nguyen Cong Chinh, the purpose of the campaign is to unite Asian religions that are being persecuted, including Tibet, Xinjiang, Uyghur, Taiwan, Philippines, India, and Laos, In Cambodia, religions are often oppressed in Asian countries and the religions persecuted Vietnamese sought refuge in the United States United States. We encourage religions to unite with each other to accompany the nation, to have mutual responsibilities, and to help fellow citizens. , for example as refugees in Thailand or participating in campaigns for democracy, human rights, and religious freedom for Viet Nam.

“Because the nation feeds religion materially, religion must have the responsibility to feed the nation spiritually. For example, in Vietnam, if people are hungry, or suffer from religious persecution or human rights violations, what should religion do? Pastor Chinh further explained. “Currently, religions have deformed into commercial state-owned religious establishments, are morally corrupt, trade-in deities and sell saints for the sake of religion, and have lost religious faith in the Vietnamese people. Therefore, we need a new solution to create a revolution that awakens religious consciences to return to pure teachings that accompany the nation and build the nation.”

According to plans, the campaigners will hold a conference in Washington DC in September. Please, Vietnamese compatriots, join in supporting this campaign. (D.D.)

WESTMINSTER, California (NV) – Một phái đoàn gồm bốn người vận động thành lập Hội đồng tôn giáo người Mỹ gốc Á đã đến thăm và chúc Tết tờ Người Việt Nhật báo, Westminster, vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 (30 tháng 2). Tết Giáp Thìn).

Đoàn gồm có Mục sư Nguyễn Công Chính, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam; linh mục Bùi Phong, thành viên của Tu hội Tín đồ ở Houston, Texas, và hiện là tuyên úy nhà tù liên bang Hoa Kỳ; Mục sư Thanh Bình, Hội thánh Đời sống Mới ở Davenport, Iowa; và Mục sư Nguyễn Mạnh Cường, từ Đại học Thần học Vương quốc ở Waller, Texas.

Sau đó các mục sư, linh mục đã cầu nguyện, chúc Người Việt Nhật báo một năm mới thành công, hạnh phúc và thịnh vượng.

Được biết, hôm thứ Năm phái đoàn vừa có buổi họp báo tại Trung tâm Cộng đồng Westminster, liên quan đến chiến dịch thành lập Hội đồng Tôn giáo người Mỹ gốc Á.

Theo Mục sư Nguyễn Công Chính, mục đích của chiến dịch là đoàn kết các tôn giáo châu Á đang bị đàn áp, trong đó có Tây Tạng, Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ, Đài Loan, Philippines, Ấn Độ, Lào. Tại Campuchia, các tôn giáo thường bị đàn áp ở các nước châu Á và tôn giáo bị đàn áp người Việt Nam xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Chúng tôi khuyến khích các tôn giáo đoàn kết với nhau để đồng hành cùng quốc gia, có trách nhiệm với nhau và giúp đỡ đồng bào. , chẳng hạn như người tị nạn ở Thái Lan hoặc tham gia các chiến dịch đòi dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam.

“Vì dân tộc nuôi dưỡng tôn giáo về mặt vật chất nên tôn giáo phải có trách nhiệm nuôi sống dân tộc về mặt tinh thần. Ví dụ, ở Việt Nam, nếu người dân bị đói, bị đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền thì tôn giáo phải làm gì? Mục sư Chính giải thích thêm. “Hiện nay, các tôn giáo đã biến dạng thành các cơ sở tôn giáo thương mại của nhà nước, băng hoại đạo đức, buôn thần, bán thánh vì tôn giáo, làm mất đi niềm tin tôn giáo trong nhân dân Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần có giải pháp mới để tạo ra một cuộc cách mạng thức tỉnh lương tâm tôn giáo để quay về với những lời dạy trong sáng, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng đất nước”.

Theo kế hoạch, các nhà vận động sẽ tổ chức một hội nghị ở Washington DC vào tháng 9. Xin đồng bào Việt Nam hãy tham gia ủng hộ chiến dịch này. (DD)

ASIAN-RELIGIOUS-DELEGATION-VISIT-THE-VIETNAMESE-NEWSPAPER-EDITORIAL-OFFICE

Bài Khác

Follow by Email
YouTube