Dân Biểu Janet Nguyễn Thông Báo Đệ Trình Nghị Quyết 116 Tưởng Nhớ Nạn Nhân Chủ Nghĩa Cộng Sản

Dân Biểu Janet Nguyễn Thông Báo Đệ Trình Nghị Quyết 116 Tưởng Nhớ Nạn Nhân Chủ Nghĩa Cộng Sản

(Sacramento, CA) Dân Biểu Janet Nguyễn xin thông báo vào ngày 6, tháng 6, 2022 đã đệ trình tại Quốc Hội, Nghị Quyết 116 ghi nhận và tưởng nhớ Nạn Nhân Cộng Sản. Hơn 100 năm qua, kể từ cuộc cách mạng Bolshevik tại Nga Sô, Chủ Nghĩa Cộng Sản đã thành hình dẫn đến nhiều người dân bị áp bức và đàn áp dưới các chế độ cộng sản trên toàn thế giới trong hàng chục năm qua.

Nghị Quyết 116 này là để ghi nhận và tưởng nhớ 100 triệu người trên thế giới đã chết dưới sự bạo tàn của Chủ Nghĩa Cộng Sản và trong số đó bao gồm cả người Việt Nam chúng ta. Nhiều nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã bị đàn áp như những tù nhân chính trị vì họ dám lên tiếng chống lại các chế độ này. Ngoài việc vi phạm các quyền cơ bản của con người, chế độ cộng sản đã đàn áp tự do trí tuệ, đời sống văn hóa, và tự do tôn giáo.

“Người dân Việt Nam chúng ta đã trải nghiệm và chứng kiến cộng sản dùng bạo lực đàn áp người dân, cướp đi nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận trong nhiều năm qua và cho đến ngay cả ngày hôm nay”, Thượng Nghị Sĩ phát biểu. “Vì vậy, Nghị Quyết 116 cũng như các việc cộng đồng chúng ta tổ chức hàng năm như Quốc Hận 30 tháng Tư, Ngày Quân Lực VNCH v.v… không những để tưởng nhớ mà còn là việc làm để nhắc nhở con em chúng ta những đau thương mà người Việt tỵ nạn đã trải nghiệm”.

Nghị Quyết 116 đang được đệ trình tại Hạ Viện và sẽ phải trải qua tiến trình lập pháp để được đệ trình vào Thượng Viện. Nếu Nghị Quyết 116 này được thông qua lưỡng viện thì Ngày 7, Tháng 11 hàng năm sẽ là Ngày Nạn Nhân Chủ Nghĩa Cộng Sản.  

Nghị Quyết này đã được thông qua và lập pháp trong 13 tiểu bang của Hoa Kỳ hiện nay. Vì vậy, để  Nghị Quyềt này được số bầu thông qua Hạ Viện tại Quốc Hội Tiểu Bang California, chúng ta cần có nhiều chữ ký ủng hộ để nói lên lòng mong muốn của cộng đồng chúng ta.

Xin quý vị vào trang mạng www.bankiennghicalifornia.com ký tên ủng hộ Nghị Quyết 116.

Cơ Quan Lập Pháp California – Phiên Họp Thường Kỳ  2021–2022

Nghị Quyết 116

Do Dân Biểu Tiểu Bang Janet Nguyễn Đệ Trình

Ngày 6, tháng 6, năm 2022

Nghị Quyết của Hạ Viện 116 — Liên quan đến Ngày Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản.

1      XÉT RẰNG,  Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ cuộc cách mạng

2  của người Bolshevik tại Nga và sự thành hình của chính phủ

3 cộng sản đầu tiên dưới thời Vladimir Lenin, dẫn đến hàng chục năm

4  áp bức và bạo lực người dân dưới các chế độ cộng sản trên toàn thế giới:

5  và

6      XÉT RẰNG, Dựa trên các triết lý kinh tế của Karl Marx, chủ nghĩa cộng sản

7  đã được chứng minh là không phù hợp với lý tưởng tự do,

8  thịnh vượng và phẩm giá cuộc sống của con người và đã làm nảy sinh

9 những nhà độc tài tàn bạo như Joseph Stalin, Vladimir Lenin,

10 Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, và Pol Pot; và

11    XÉT RẰNG, các chế độ cộng sản trên toàn thế giới đã giết chết hơn 100 triệu người

12  và khiến vô số người khác phải chịu sự bóc lột và những hành động tàn bạo không thể kể xiết của

13 các nạn nhân đại diện  

14  thuộc nhiều dân tộc, tín ngưỡng và xuất thân khác nhau; và

15    XÉT RẰNG, Thông qua những hứa hẹn sai lầm về bình đẳng và giải phóng, 16 hoặc bằng sự cưỡng bức, tàn bạo và sợ hãi, các chế độ cộng sản đã cướp đi  

17 từ chính người dân của họ quyền tự do,

18 tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do lập hội ; và

19    XÉT RẰNG, Nhiều nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã bị đàn áp như những tù nhân chính trị

20  vì họ dám lên tiếng chống lại các chế độ này, và

21  những người khác đã bị giết trong các cuộc thanh trừng diệt chủng do nhà nước  22 và các nhóm của chính quyền; và

NGHỊ QUYẾT 116

1      XÉT RẰNG, Ngoài việc vi phạm các quyền cơ bản của con người, các chế độ cộng sản

2  đã đàn áp tự do trí tuệ, đời sống văn hóa

3   và các phong trào tự quyết của hơn 40 quốc gia;

4  hiện nay, do đó, có thể

5   Hội Đồng Dân Biểu Tiểu Bang California giải quyết,

6   ngày 7, tháng 11 hàng năm theo đây được công nhận là Ngày Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản

7   để tưởng nhớ 100 triệu người

8   nạn nhân của các chế độ cộng sản trên toàn thế giới; và có thể là

9   hơn thế nữa

10 Đã giải quyết, Thư Ký Trưởng của Hội Đồng Dân Biểu chuyển các bản sao

11  của nghị quyết này cho tác giả để phân phối thích hợp.

Bài Khác

Follow by Email
YouTube