MỤC TIÊU CỦA HỘI ĐỒNG CPRVN & HIỆP HỘI VPEF

Hội Đồng CPRVN & Hiệp hội VPEF là một thực thể Xã hội Dân sự Chính Trị Đa nguyên, đấu tranh bảo vệ “Quyền dân tộc tự quyết” Phù hợp với các điều ước Công pháp quốc tế. Hội Đồng CPRVN & Hiệp hội VPEF đã có thời gian dài 47 năm đấu tranh tìm kiếm Công lý – Hòa bình – Tự do – Ân sủng cho dân tộc và tôn giáo Việt Nam nhưng vẫn chưa đạt được.

Hiện nay Hội Đồng CPRVN & Hiệp hội VPEF vẫn tiếp tục vận động đấu tranh cho đến lúc Hội Đồng CPRVN & Hiệp hội VPEF thật sự có đủ các giá trị nhân quyền căn bản và được hưởng thụ một các tự do mà không bị Cộng sản đe dọa hoặc tướt đoạt. Công lý – Hòa bình – Tự do – Ân sủng là mục tiêu nguyện vọng cao cả nhất đối với Hội Đồng CPRVN & Hiệp hội VPEF Việt Nam.

Hội Đồng CPRVN & Hiệp hội VPEF Việt Nam đã có thời gian gần 5 năm vận động để tiến đến một Nghị Về Quyền Dân Tộc Tự Quyết”Những nổ lực của nhiều cá nhân và tổ chức đoàn thể đã cố gắng đấu tranh tìm kiếm tự do cho dân tộc và tôn giáo trong suốt 47 năm qua là một cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được mục đích vì gặp nhiều khó khăn trở ngại bởi nhiều lý do khác nhau.

Vì vậy, “Hội Nghị Về Quyền Dân Tộc Tự Quyết” là một giải pháp duy nhất để hình thành một thực thể “Xã hội Dân sự Chính Trị Đa nguyên”Khi dân tộc đã đã có đủ các quyền thì dân tộc sẻ định hình ra một cấu trúc cơ chế nhà nước pháp quyền”Tam quyền phân lập”. Bởi vì nhà nước pháp quyền”Tam quyền phân lập”phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý công pháp quốc tế và cũng phù hợp với Hiến pháp và các Bộ luật cơ chế hành chính của một nước “Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam”.

Thì quyền và lợi ích của dân tộc và quốc gia sẻ được bảo vệ một cách đúng nghĩa, mọi người thành phần dân tộc và tôn giáo cùng nhau canh tân xây dựng phát triển đất nước ở cấp đa phương phù hợp với mọi thời đại và tiến đến một quốc gia giàu có thịnh vượng về mọi mặt từ kinh tế, quân sự bao gồm các tiền năng cần đạt đến nhưng vẫn giữ nguyên và bảo tồn truyền thống văn hóa lịch sử thuần Việt.

Bài Khác

Follow by Email
YouTube