CHƯƠNG TRÌNH CĐNVQG-LBHK PHÁT THANH ĐẦU NĂM 2022,

Nội dung chương trình:

BS Đ Văn Hi, (Cố Vấn, Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành)

– Cập nhật về tình hình biến chủng Omicron

– Dự luật: “Ngày Nạn Nhân Cộng Sản” tại

  Florida (Victims of Communism Day)

Muc Sư Nguyễn Công Chính: Nguyên ĐCT HĐLK/QNHN

-Tình Hình Tôn Giáo Tại Việt Nam

Giới Thiệu chương trình

Trương Minh Tính & Đỗ Hồng Yến

Thức Trần: Kỹ thuật

Kính chúc quý vị Lãnh Đạo Tôn giáo, Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể, Cơ Quan Truyền Thông và Đồng Hươngmột Năm Mới An Khang Thịnh Vượng
Xin mời quý vị theo dõi hội luận CĐLBHK ngày 30-12-2021

https://youtu.be/AiGy2eJP4Bw

Bài Khác

Follow by Email
YouTube