Liên Hợp Quốc Gửi Thông Điệp Kỷ Niệm 75 Năm Ngày Thành Lập Liên Hợp Quốc,

“Liên hợp quốc không chỉ đứng cùng bạn – Liên hợp quốc thuộc về bạn, và là của bạn.”
– Đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ, Tổng thư ký António Guterres kêu gọi thế giới đoàn kết và hiện thực hóa tầm nhìn chung của chúng ta về một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

THƯ CHÚC MỪNG

“Liên hợp quốc không chỉ đứng cùng bạn – Liên hợp quốc thuộc về bạn, và là của bạn.”
– Đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ, Tổng thư ký António Guterres kêu gọi thế giới đoàn kết và hiện thực hóa tầm nhìn chung của chúng ta về một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Thay mặt Hội đồng Các dân tộc và Tôn giáo Việt Nam (CPRVN), Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp và sâu sắc nhất tới Hội đồng Liên hợp quốc nhân kỷ niệm 75 năm thành lập. Chúng tôi mong rằng Liên hợp quốc cần nỗ lực và quan tâm hơn đến nhân quyền và tự do tôn giáo, phù hợp với Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948. Và cần chú ý đến các quốc gia thường xuyên vi phạm nhân quyền và tôn giáo như Trung Quốc, Việt Nam , Bắc Triều Tiên, Cuba và Miến Điện …

https://www.facebook.com/unitednations/videos/1114702875638765

CONGRATULATORY LETTER,

“The United Nations isn’t just standing with you – the United Nations belongs to you, and it’s yours.”

  • Marking the 75th anniversary of the founding of the United Nations, Secretary-General António Guterres called on the world to unite and to realize our shared vision of a better future for all.

On behalf of The Council of The Ethnic Peoples and Religions of Vietnam (CPRVN), We would like to send our best and deepest congratulations to the United Nations Council on the occasion of its 75th anniversary. We hope that the United Nations should strive and pay more attention to human rights and religious freedom, in line with the Universal Declaration of Human Rights of 1948. And attention should be paid to countries that frequently violate human rights and Religions such as China, Vietnam, North Korea, Cuba, and Burma …

Bài Khác

Follow by Email
YouTube