Hiệp hội tin lành cho 54 dân tộc Việt nam ra đời từ năm 2006 tại Tây nguyên – Việt nam.

Ban điều hành Hiệp hội thông công tin lành các dân tộc Việt nam(VPEF)

Sau đây là Thông Cáo Báo Chí của một hội thánh Tin Lành thành lập từ năm ngoái nhưng bây giờ mới chính thức công bố các sinh hoạt. 

Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam (Vietnamese People’s Evangelical Fellowship)
Văn phòng HPEF,Tổ 10, Phường Hoa lư, TP. Pleiku, Gialai
ĐT:0939726405, Email.vpef_2007@gmail.com
—0O0—
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Pleiku ngày,30/07/2007


Kính gữi     –    Quí tôi tớ con dân Chúa trong & ngoài nước

–     Quí cơ quan báo đài trong & ngoài nước.

Thay mặt Hiệp hội thông công Tin lành các dân tộc Việt nam,chúng tôi xin trân trọng gữi  thông cáo báo chí này đến  cùng quí vị.Và lời chào tốt đẹp nhất trong tình yêu Chúa Cứu Thế Jêsus..!.

Mục sư Nguyễn Công Chính được bầu giữ chức vụ Chủ tịch VPEF đầu tiên.

Thưa quí vị ! Đúng ra thông cáo báo chí này chúng tôi đã gữi đi từ ngày hiệp hội chính thức thành lập là ngày 30/12/2006, nhưng vì lý do an ninh, bên cảnh cũng có một số cá nhân tổ chức tôn giáo quốc doanh ganh tỵ tìm cách đánh phá ngăn chặn mọi hoạt động của Hiệp hội, cho nên chúng tôi âm thầm hoạt động để thực hiện các kế hoạch  nhằm mục đích phát triển mở rộng các mối thông công trên cộng đồng các dân tộc Việt nam, Hơn một năm qua Hiệp hội gặp rất nhiều khó khăn, từ an ninh cho đến các hệ thống giáo quyền cai trị, các nhóm tôn giáo quốc doanh đánh phá, nhưng Hiệp hội vẫn được Đức Chúa Trời dẫn dắt nâng đở , đến nay thời gian cũng đã tiện lợi Hiệp hội từng bước được phát triển cũng cố vững chắc các mối thông công trên cộng đồng, cho nên chúng tôi trân trọng chính  thức ra thông cáo báo chí này, kính gữi đến quí con dân, tôi tớ Chúa  các Hội thánh trong và ngoài nước, tiếp tục cầu nguyện hùa giúp chúng tôi trong công việc truyền giáo và phát triển công việc Chúa tại Việt nam, bên cạnh chúng tôi cũng xin gữi thông cáo báo chí này đến quí cơ quan báo đài, các cơ quan tổng lãnh sự, các uỷ ban đặc trách.quan tâm đến Hiệp hội của chúng tôi….

Hội nghị VPEF lần thứ nhất tại Sài gòn – Việt nam.

Thưa quí vị ! Sau biến cố năm 2001 & 2004 có nhiều Hội thánh Chúa rơi vào tình trạng khủng hoản tinh thần lẫn vật chất, người lãnh đạo gặp khó khăn phải đối diện nhiều cam go thách thức, bầy chiên bị tảng lạc không người chăn (Ê-xê-chi-ên, 34) đứng trước thực trạng như vậy ! Chúng tôi kêu gọi các Mục sư – Truyền đạo đại diện các sắc tộc tại Việt nam, tổ chức buổi thông công thành lập hiệp hội thông công, mục đích hiệp một theo tinh thần phúc âm(Rôma,8:28) cùng cầu thay mở mang vương quốc nước Đức Chúa Trời..

Vào ngày 30/01/2006 tại thành phố Pleiku thuộc tĩnh Gia lai. Có 26 Mục sư đại diện cho các dân tộc Việt nam về Thông công thảo luận về việc thành lập Hiệp hội thông công Tin lành các dân tộc Việt nam (Vietnamese Peoples’ Evangelical Fellowship) được viết tắt là (VPEF).

Vào ngày 27/02/2006,cũng tại thành phố Pleiku thuộc tĩnh Gia lai. Chúng tôi thay mặt cho 54 dân tộc tiến hành bầu cử bằng phiếu kín chọn ra ban lãnh đạo của Hiệp hội (VPEF) còn gọi là (ban thường trực VPEF)như sau:
1. Mục sư. Nguyễn Công Chính                 Chủ tịch
2. Mục sư. SiuH’Yom                               Phó chủ tịch
3. Mục sư. Nguyễn Hồng Hoa               Tổng thư ký
4. Mục sư. Y Dưi                                      Tổng thủ quỹ
5. Mục sư. Y- Mnói                                 Tổng uỷ viên,

Vào ngày 13/03/2006,Ban thường trực VPEF.Thông công dự thảo về bản quy chế điều hành tạm thời và bản qui ước chung đã được đưa vào hoạt động.
Đường hướng mục đích hoạt động của Hiệp hội thông công Tin lành các dân tộc(54 dân tộc) chúng tôi sẽ gữi đến quí vị sau.

Đại diện 47/54 sắc tộc về tham dự Hội nghjị VPEF,

Khi nhận được thông báo này.Xin quí vị cầu nguyện và ủng hộ cho Hiệp hội chúng tôi thực hiện mạng lịnh của Chúa Jêsus.rao giảng Tin lành cho 54 dân tộc Việt nam . Bên cạnh  Hiệp hội có trách nhiệm đào tạo người lãnh đạo các sắc tộc, để chính những người lãnh đạo sắc tộc này sẽ rao giảng tin lành và lãnh đạo trên dân tộc của mình, tránh hệ thống giáo quyền cai trị cản trở nguồn phước của dân sự làm cho các Hội thánh Chúa chậm phát triển… Dẫn đến tình trạng lạm dụng danh lợi quyền  vì mục đích riêng…

 Mọi sinh hoạt của Hiệp hội VPEF không liên quan và cũng không làm ảnh hưởng gì đến các hệ phái Tin lành tại Việt nam, cũng như Hiệp hội thông công Tin lành Việt nam (VEF).

Một buổi cầu nguyện của Hội thánh VPEF,

Hiệp hội  hoạt động độc lập trên cộng đồng 54 sắc tộc, nhằm mục đích huấn luyện thuộc linh cho những người lãnh đạo các sắc tộc, Tư vấn phát triển kinh tế nông nghiệp, tham gia công tác xã hội cứu tế, xây dựng trường học, và các công trình phúc lợi khác cho cộng đồng, đặc biệt Hiệp hội quan tâm đến các Hội thánh độc lập trên cộng đồng các sắc tộc tại Việt nam đang gặp khó khăn, Hiệp hội cũng mở rộng các mối thông công với các hệ phái Tin lành tại Việt nam trên tinh thần hợp tác cầu nguyện phát triển công việc Chúa chung khi có nhu cầu.

Một Hội thánh tin lành VPEF,

Xin quí vị tiếp tục cầu nguyện cho Hiệp hội VPEF chúng! Thay mặt Hiệp hội một lần nữa chúng tôi cậy ơn Chúa làm thông cáo báo chí này trân trọng thông báo đến quí vị, Nguyện xin Chúa ban phước và tình yêu của Ngài đến với quí vị và gia đình..Amen !

Mọi thông tin liên lạc với Hiệp hội.Xin quí vị liên lạc về  địa chỉ trên chúng tôi xịn hân hạnh tiếp đón quí vị. và xin chân thành cảm ơn quí vị!

T/M.VPEF
– Chủ tịch: Mục sư. Nguyễn Công Chính (Đã ký)
– Tổng thư ký: Mục sư. Nguyễn Hồng Hoa (Đã ký)

Bài Khác

Follow by Email
YouTube