Diễn đàn Nhân quyền và Kinh doanh có trách nhiệm của Liên hợp quốc lần thứ 6 tại Châu Á Thái Bình Dương

 Diễn đàn Nhân quyền và Kinh doanh có trách nhiệm của Liên hợp quốc lần thứ 6 tại Châu Á Thái Bình Dương hiện đã được mở. Diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày 24-27 tháng 9 năm 2024, tại Bangkok. Chủ đề của Diễn đàn là “Kế hoạch khắc phục: Thu hẹp khoảng cách và tăng tốc khả năng tiếp cận”.…

Xem Tiếp >>>>
Follow by Email
YouTube