THƯ KÊU GỌI VẬN ĐỘNG: YÊU CẦU CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHẤM DỨT VIỆC ĐÀN ÁP TÔN GIÁO VÀ VI PHẠM NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM. Yêu cầu hỗ trợ và can thiệp đối với tình trạng của nhà sư Thích Minh Tuệ bị bắt cóc và đàn áp mất tích tại Việt Nam Click để biết thông tin: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Minh_Tu%E1%BB%87 Chúng tôi viết thư này để kêu gọi sự hỗ trợ…

Xem Tiếp >>>>
Follow by Email
YouTube