Tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa

Tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa (Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghịquyết 61/295 ngày 13 tháng 9 năm 2007) Đại Hội Đồng, Được hướng dẫn bởi các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và lòng tin cao độ vào việc thực hiện những…

Xem Tiếp >>>>
Follow by Email
YouTube