Trailer Phim Thuyền Nhân: Hành Trình 50 Năm

Kính gửi quý vị Trailer Phim Tài Liệu Thuyền Nhân: Hành Trình 50 Năm Trân trọng kính mời, Thanh Tâm, Ethnic Channels Group, và Lunar Village Productions.  50 năm, một khoảng thời gian tuy ngắn cho lịch sử của một dân tộc, nhưng lại dài cho một đời người. 50 năm trước, toàn lãnh thổ Việt Nam rơi vào sự…

Xem Tiếp >>>>
Follow by Email
YouTube