Dân Biểu Janet Nguyễn Thông Báo Đệ Trình Nghị Quyết 116 Tưởng Nhớ Nạn Nhân Chủ Nghĩa Cộng Sản

Dân Biểu Janet Nguyễn Thông Báo Đệ Trình Nghị Quyết 116 Tưởng Nhớ Nạn Nhân Chủ Nghĩa Cộng Sản (Sacramento, CA) Dân Biểu Janet Nguyễn xin thông báo vào ngày 6, tháng 6, 2022 đã đệ trình tại Quốc Hội, Nghị Quyết 116 ghi nhận và tưởng nhớ Nạn Nhân Cộng Sản. Hơn 100 năm qua, kể từ cuộc cách mạng…

Xem Tiếp >>>>
Follow by Email
YouTube