CHƯƠNG TRÌNH CĐNVQG-LBHK PHÁT THANH ĐẦU NĂM 2022,

Nội dung chương trình: BS Đỗ Văn Hội, (Cố Vấn, Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành) – Cập nhật về tình hình biến chủng Omicron – Dự luật: “Ngày Nạn Nhân Cộng Sản” tại   Florida (Victims of Communism Day) Muc Sư Nguyễn Công Chính: Nguyên ĐCT HĐLK/QNHN -Tình Hình Tôn Giáo Tại Việt Nam Giới Thiệu chương trình Trương Minh Tính & Đỗ Hồng Yến Thức…

Xem Tiếp >>>>
Follow by Email
YouTube