SINH MẠNG CHÍNH TRỊ CỦA THẨM PHÁN T-A Tối Cao NGUYỄN HOÀ BÌNH..!

Sau phiên tòa Giám đốc thẩm xét xử vụ án bưu điện Cầu Voi năm 2008, theo đó Hội đồng thẩm phán TANDTC đã bác kháng nghị của Viện kiểm sát NDTC, cho rằng Kháng nghị này không đúng pháp luật, vì diễn ra trong khi Quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17/5/2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân…

Xem Tiếp >>>>
Follow by Email
YouTube