Qua & Bậu.!

      “Qua” và “Bậu” đều là đại danh từ xưng đặc biệt của miền Trung và miền Nam ngày xưa. Nhưng nó được dùng nhiều nhất là ở vùng đất phương Nam “Qua” là ngôi thứ nhất, nếu dùng riêng lẻ là từ ngữ xưng hô của người lớn tuổi với người nhỏ tuổi, nghĩa là tôi (là cô,…

Xem Tiếp >>>>

“Con Tu Hú”Cà Cưỡng Nuôi Con Tu Hú.!Ai Đã Tạo Cơ Hội Cho Việt Cộng Nằm Vùng Tại Hải Ngoại.???

Chim Tu hú là loài chim không ấp trứng, và cũng không nuôi con. Loài chim này chỉ đẻ trứng vào tổ chim khác. Ở Việt Nam tu hú thường đẻ vào tổ Sáo sậu rồi mặc kệ cho Sáo sậu ấp trứng nở và nuôi hộ con mình. Lý do đơn giản khiến Tu hú không gửi trứng vào…

Xem Tiếp >>>>
Follow by Email
YouTube