The Council of The Ethnic Peoples and Religions of Vietnam(CPRVN),

The Council of The Ethnic Peoples and Religions of Vietnam(CPRVN)
The Council of  The Ethnic  Peoples and Religions of  Vietnam(CPRVN),

Rev. Nguyen Cong Chinh, President. Dir. CEO.Project to upgrade and develop religious freedom.

Office : In North Carolina, 1417 South English Street Greenboro, NC, 2740,
Phone:  +1 (714) 468-3409,(vietnamese) +1(714) 833 6296 (English) Email: cprvn4u@gmail.com, vpef2006@gmail.com, uybanchongvhtgvcs@gmail.com, Please visit the Website: www.cprvn.org –  www.vpef.net www.uybanchongtgvcs.com

Mọi sự đóng góp của quí vị  được ký Check “Council cprvn” gửi về văn phòng Hội đồng CPRVN. Nhằm ủng hộ giúp đở cho tù nhân lương tâm hoặc cho người Việt tỵ nạn tại Thailand và quỹ xã hội cứu trợ giúp cho những nạn nhân bị Cộng sản đàn áp bức hại tại Việt nam. Mọi sự đống góp của quý vị sẻ được khấu trừ khai thuế theo luật liên bang Hoa kỳ,