Các dân tộc & Tôn giáo Việt nam, Cambodia, Laos, biểu tình tại Quốc hội Hoa kỳ.

Ngày 17/7 vừa qua, trong tuần Hội nghị cấp Bộ trưởng”Nâng cấp phát triển tự do tôn giáo toàn cầu”. Đồng bào các dân tộc Tây nguyên, Khmer-Krom, Champar, Cambodia, Laos và Hmong ở các Quốc gia khắp mọi nơi trên thế giới kéo về Quốc Hội Hoa kỳ, tổ chức biểu tình Chống Chính phủ Hunsen, Chính phủ Cộng…

Xem Tiếp >>>>

Hội Đồng Điều Hành CPRVN

1. Rev. Nguyễn Công Chính (President. Dir. CEO. CPRVN)2. Rev. Phong Bùi (Member of management Council)3. Engineer. Smithei Lu (Secretary of the Board of Management)4. Pastor. Y Hin Niê (Member of management Council)5. Pastor. Minh Mathew Lê ( Member of management Council)6. Dr. Vĩnh Cầm (Member of management Council)7. Professor. Nguyễn Quốc Khải (Member of management Council)8. Professor. Nguyễn Chính…

Xem Tiếp >>>>
Follow by Email
YouTube