fim Chúa Jesus Chữa lành bệnh tật cho người ăn năn…

Lời cầu nguyện cho cá nhân mình. Thưa Cha, Ngài  biết rất rõ về con vì chính Chúa đã nắn lên con và Ngài biết cả những sợi tóc ở trên đầu con, thậm chí Chúa biết cả những suy tư hình thành trong lòng con trước khi con kịp xưng chúng ta.  Ngài phán với chúng con rằng hãy…

Xem Tiếp >>>>

Lịch sử du nhập đạo Tin lành vào Buôn mê thuộc Tây nguyên – Việt nam.

Giáo sĩ Gordon Smith và Công Tác Truyền Giáo tại Việt Nam Gordon and Laura Smith là hai giáo sĩ người Mỹ, gốc Canada.  Ông bà đến Đông Dương vào năm 1929 và được Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian and Missionary Alliance) bổ nhiệm hầu việc Chúa trong thời gian đầu tại Kratie, Campuchia. Năm 1934, ông…

Xem Tiếp >>>>
Follow by Email
YouTube